Witamy!

Chór FrancescoChór powstał w 1936 r. w jednej z najstarszych podpoznańskich parafii - parafii p.w. Św. Floriana w Wirach. Jako patrona wybrał Św. Franciszka z Asyżu. Przez wiele lat brał czynny udział w życiu parafii. W latach 1990 – 1993 nastąpiła przerwa w działalności chóru, do momentu przyjścia do parafii nowego proboszcza, Ks. Kanonika Kazimierza Szachowicza. We wrześniu 1993 roku ponownie rozpoczęły się próby i trwają tak aż do dnia dzisiejszego.

Dyrygentem został Pan Arkadiusz Klemczak, absolwent muzykologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, wychowanek Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego.

Pierwotnie chór nosił nazwę "Chór z pChór Francescoarafii p.w. Św. Franciszka z Asyżu przy parafii p.w. Św. Floriana w Wirach". Coraz liczniejsze występy chóru na ogólnopolskich konkursach muzyki chóralnej spowodowały, że długa nazwa stawała się uciążliwą, dlatego w roku 2003 zapadła decyzja o zmianie nazwy chóru. W dzisiejszym brzmieniu chór nosi nazwę "Francesco" od imienia swojego patrona.

ZAPRASZAMY CHĘTNE OSOBY DO WSPÓLNEGO ŚPIEWU W CHÓRZE!!! SPOTYKAMY SIĘ WE WTORKI I PIĄTKI OD 19:00 DO 21:00!!

Wszelkie zapytania dotyczące działalności, spraw bieżących oraz członkostwa w chórze i stowarzyszeniu prosimy kierować na adres: francesco@parafiawiry.pl

Problemy z działaniem strony oraz wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania strony prosimy kierować na adres: knc1944knc@gmail.com

admin@parafiawiry.pl