Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Chóralnej "FRANCESCO"

 • Dyrygent: Arkadiusz Klemczak
 • Prezes chóru: Helena Piątek
 • Z-ca Prezesa: Mariola Kosz
 • Skarbnik: Anna Studzińska 
 • Sekretarz: Ewa Szydlak
 • Członek zarządu: Anna Cichowlas
 • Członek zarządu: Zofia Szajbe


Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Chóralnej "FRANCESCO"

 • Członek komisji: Jarosław Szajbe
 • Członek komisji: Robert Szenajch
 • Członek komisji: Eugeniusz Cichowlas

Dyrygenci chór wirowskiego:

 • Krajewski Bernard
 • Depczyński Jan
 • Kujawa Edward
 • Okoń Marian
 • s. Marczyńska Firmina
 • Kapluk Ireneusz
 • Arkadiusz Klemczak - od 1993 roku

Prezesi chóru  wirowskiego:

 • Janasik Stefan
 • Nowacki Alojzy
 • Roszyk Kazimiera
 • Ratajczak Adam
 • Kolasińska Stanisława
 • Spychała Seweryn
 • Broda Wiesław
 • Piątek Helena - od 2017 roku

admin@parafiawiry.pl