Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Chóralnej "FRANCESCO"

 • Dyrygent: p. Arkadiusz Klemczak
 • Prezes chóru: p. Helena Piątek
 • Skarbnik: 
 • Sekretarz: 
 • Członek zarządu: 
 • Członek zarządu:
 • Członek zarządu:

 • Członek zarządu: 
 • Członek zarządu:

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Chóralnej "FRANCESCO"

 • Przewodnicząca: 
 • Członek komisji: 
 • Członek komisji: 

Dyrygenci chór wirowskiego:

 • Krajewski Bernard
 • Depczyński Jan
 • Kujawa Edward
 • Okoń Marian
 • s. Marczyńska Firmina
 • Kapluk Ireneusz
 • Arkadiusz Klemczak - od 1993 roku

Prezesi chóru  wirowskiego:

 • Janasik Stefan
 • Nowacki Alojzy
 • Roszyk Kazimiera
 • Ratajczak Adam
 • Kolasińska Stanisława
 • Spychała Seweryn
 • Broda Wiesław
 • Piątek Helena - od 2017 roku

admin@parafiawiry.pl